Boltech Doğalgaz Hizmetlerimiz

Doğalgaz Tesisatı

Bakım ve Onarım

Doğalgaz bölgede bulunan yetkili gaz dağıtım firmaları tarafından gaz kullanacak birimlere kadar taşınır. Bu birimler binalar, müstakil evler, toplu konutlar ve fabrikalar gibi çok geniş skalaya sahip yerler olabilir. Talep edilen kullanım miktarına göre (m3/h) servis kutusu veya gaz istasyonu gaz dağıtım firmalarınca bina önlerine bırakılmaktadır.

Servis kutusundan yakıcı cihazlara kadar doğalgazın taşınması için gerekli tesisat gaz dağıtım firmalarınca yetkilendirilmiş firmalar tarafından yaptırılmalıdır. Yetkili firmaların uyması gereken kurallar TSE 7363 isimli şartnamede mevcuttur.

Yapılan doğalgaz tesisatı temel olarak 2 ye ayrılmaktadır. Servis kutusundan bağımsız birim önlerine (ölçüm sayaçlarına) kadar olan kısım kolon tesisatıdır. Sayaçlardan bağımsız birimler içinde kullanılan yakıcı cihazlara kadar olan kısım Birim İçi tesisattır. Bağımsız birim inşaatı bitmiş ya da kullanıma hazır hale gelmiş yapılarda ayrı olan kısımlara denir ( ofis, daire, depo, mağaza restaurant vb.)

Kolon Tesisatı

Bakım ve Onarımı

Doğalgaz kolon tesisatı yapıda bulunan bağımsız birim sayısına göre projelendirme yapılmalı uygulamaya geçilmelidir.

Birim İçi Tesisatı

Bakım ve Onarımı

Birim içinde kullanılacak olan yakıcı cihazların kapasiteleri dikkate alınarak projelendirme yapılmalıdır ve uygulamaya geçilmelidir

Isıtma Tesisatı

Bakım ve Onarımı

Isıtma sistemleri ısı enerjisini üreten cihaz ile ortama ısıyı aktarmak için yapılan tesisatlardan oluşur. Taşıyıcı akışkan olarak su veya hava kullanılabilir. Kullanılacak akışkana göre farklı sistemler veya malzemeler kullanılmaktadır. Günümüzde bireysel kullanımlarda ısı taşıyıcı akışkan olarak genellikle su kullanılmaktadır. Bu sistemler çoğunlukla kapalı devre sistemler olduğu için tesisattan kütle eksiltmemektedir.

Bireysel kullanımlarda genellikle plastik tesisat, mobil sistem veya yerden ısıtma kullanılabilir. Her sistemin kendi içinde avantaj ve dezavantajları bulunur. Doğru sistemi seçmek için uygulanacak mahale ve kullanılacak cihazların özellikleri dikkate alınmalıdır.

Plastik Tesisat

Bakım ve Onarımı

Plastik tesisat şapaltı veya şapüstü olarak uygulanabilmektedir. Kullanılan malzemeler teknoloji ile beraber gelişmiştir. Günümüzde cihazdan çıkan enerjiyi radyatörlere ısı kaybı olmadan taşımak için plastik kompozit boruların kullanımı verim açısından çok önemlidir. Sistem kapalı devre olduğu için sabit miktarda su ısıtma cihazına girer ve çıkar. Sürkilasyonun rahat olması direnç noktalarının az olması verimi yükselten etmenlerdendir. Ayrıca kayıp noktaları mesafe pompa gücü gibi parametreler göz önüne alınarak boru çapı seçilmelidir.

Mobil Tesisat

Bakım ve Onarımı

Mobil sistemde Cihaz ile radyatör arasındaki dağıtım paralel bağlantı olarak sağlanmaktadır. Cihazda ısıtılan su radyatörlerden önce kollektöre iletilir ve dağıtım buradan yapılır. Daha homojen ısı yayılımı elde edilebilir. Isıtma grubunun sonradan kurulacağı mahallerde ve evlerde yapımı plastik tesisata göre daha zordur.

Yerden Isıtma

Bakım ve Onarımı

Bu sistemde eşanjöre (radyatöre) gerek duyulmaz. Yapımı için inşaat halindeki veya tadilata girecek yerler daha uygundur. Isıtma cihazı Kollektör vasıtası ile özel üretim borulara suyu iletir. Bu özel iletim borular mahale şapaltına serilir. Burada dikkat edilmesi gerekenler şap kalınlığı borulama sıklığı ısı homojenliği elde etmek için borulamanın içten dışa doğru sıklaşması gibi konulardır. Çalışma prensibi diğerlerine göre daha farklı olduğu için mühendislik hesabının iyi yapılması ve doğru cihazların seçilmesi gerekmektedir.

Sıhhi Tesisat

Bakım ve Onarımı

Sıhhi tesisat, herhangi bir su kaynağından alınan suyun bağlantılı olduğu yerlere temiz olarak ulaştırılıp kirli suyun dışarı atılmasını sağlayan boru hattına denir. Sıhhi tesisat temiz ve pis su tesisatı olmak üzere iki bölümden oluşur.

Temiz Su Tesisatı

Bakım ve Onarımı

Temiz su tesisatı; evlerde iş yerlerinde kullanım suyunu, kullanma yerlerine kadar ileten boru ağıdır sıcak ve soğuk su hattı olarak ihtiyaça göre düzenlenir.

Pis Su Tesisatı

Bakım ve Onarımı

Yapılarda çeşitli su kullanma yerlerindeki artık pis ve kirli suları şehir kanalizasyonuna, bulunmayan bölgelerde süzme veya çürütme çukurlarına ileten boru sistemine  Pis Su Tesisatı denir. 

Copyright © Boltech Asansör 2022 — Tüm Hakları Saklıdır.
error: Content is protected !!
Asansör Hattı